Thư của Chủ tịch nước nhân 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng, chống thiên tai những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
làm công tác phòng, chống thiên tai  nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam 

 

Ngày 21/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng, chống thiên tai. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thư:

"Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946-22/5/2021), tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng, chống thiên tai những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL ngày 22/5/1946 thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê đến nay, công tác phòng, chống thiên tai đã huy động được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đạt được những thành tựu to lớn. Trong những năm qua, chúng ta ngày càng thực hiện tốt việc chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trước những khó khăn, gian lao bởi thiên tai, bão lũ thì tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta lại được phát huy cao độ; nhân dân cả nước cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai; nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, cùng các lực lượng phòng, chống thiên tai trong 75 năm qua.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm đến mức thấp nhất rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế trong những nỗ lực phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu"./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/thu-cua-chu-tich-nuoc-nhan-75-nam-ngay-truyen-thong-phong-chong-thien-tai-581170.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu