Tăng cường kiểm tra công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội XIII

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu QH và HĐND.

Ngày 1.7, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu của Quốc hội (QH) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Khẳng định hoạt động của 3 cơ quan các cấp kể trên trong 6 tháng đầu năm có nhiều kết quả, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong 6 tháng tới, 3 cơ quan này cần tập trung tham mưu 10 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng; trong đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội Đảng XIII, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư; tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị T.Ư từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII...

Ông Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu QH và HĐND.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tang-cuong-kiem-tra-cong-tac-nhan-su-chuan-bi-dai-hoi-xiii-1246070.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu