Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình công tác nhân sự

Ngày 10-6, thực hiện chương trình kỳ họp, Quốc hội bắt đầu tiến hành quy trình công tác nhân sự trong hai ngày về các nội dung: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ;
 miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải.

 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ, đã được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện, đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về các nội dung trên.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 11-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Cũng trong phiên làm việc sáng 11-6, sau khi Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử thông qua các Nghị quyết về: bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Nguồn: https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/44804602-quoc-hoi-bat-dau-tien-hanh-quy-trinh-cong-tac-nhan-su.html
Thăm dò ý kiến