Những trang vàng truyền thống của lực lượng ANND

Lực lượng An ninh nhân dân là một trong những lực lượng nòng cốt của CAND Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện; được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn tận trung với Đảng, không quản ngại hi sinh, gian khổ, dựa vào quần chúng nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Bài 1: Đấu tranh trấn áp phản cách mạng, bảo vệ chính quyền nhân dân

Khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ là mốc son vẻ vang của CAND Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Ngày 24/5/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 457/2001/QĐ-BCA(X11) công nhận Ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Việc xác định ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự phát triển ngày càng vững mạnh của lực lượng An ninh nhân dân; hằng năm, qua tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân nói riêng và cán bộ, chiến sĩ CAND về truyền thống cách mạng, lòng trung thành, không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với đập tan các cơ quan đàn áp của địch, thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND ra đời: Ở Bắc Bộ, thành lập Sở Liêm phóng, ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND Việt Nam đều có chung nhiệm vụ là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn ANTT, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước tình thế vận mệnh dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”, nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân vốn đã khó khăn lại càng khó khăn bội phần khi lực lượng còn quá mỏng, nghiệp vụ đánh địch còn đơn giản. Nhưng thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sau gần một năm kiên trì đấu tranh, đã bắt và diệt hàng ngàn tay sai chỉ điểm, bọn cầm đầu các đảng phái làm tay sai cho giặc; phá tan hàng chục tổ chức và nhen nhóm phản động. Kết quả đó đã góp phần từng bước đẩy lùi âm mưu của các thế lực nội phản; phá vỡ thế liên kết giữa thù trong với giặc ngoài; tạo điều kiện để Chính phủ triển khai những chính sách mới, củng cố chính quyền cơ sở, nâng cao một bước đời sống vật chất và giác ngộ chính trị cho nhân dân.

Lực lượng Công an bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào thăm miền Nam 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1975.

 

Đặc biệt, ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), Hà Nội; phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân đồng loạt tấn công bóc gỡ 41 trụ sở Quốc dân Đảng công khai, bí mật; bắt gần 300 tên phản động; thu toàn bộ phương tiện, tài liệu phản cách mạng; đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và đối tượng phản động.

Chiến thắng đó đã đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng của Quốc dân đảng ở Hà Nội và các địa phương, đánh đòn quyết định làm tan rã lực lượng của một đảng phản động nhất lúc bấy giờ, phá tan thế liên kết giữa thế lực nội phản với giặc ngoại xâm; góp phần giữ vững chính quyền cách mạng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chiến công đó còn thể hiện sự mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh của lực lượng An ninh nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và vai trò, vị trí của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Đánh giá về vụ án này, đồng chí Cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết “những vụ khám bắt trên đây có một tác dụng vô cùng quan trọng; nó lột mặt bọn phản động bên trong, tay sai của bọn phản động bên ngoài… Nó lôi ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh quốc gia dân tộc… Mấy cuộc khám bắt gần đây cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh, uy tín của chính quyền nhân dân…” (Trường Chinh: “Nhân mấy vụ xét bắt mới đây”, Báo Sự thật, số 45, ngày 19-7-1946).

Khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ là mốc son vẻ vang của CAND Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Ngày 24/5/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 457/2001/QĐ-BCA(X11) công nhận Ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự phát triển ngày càng vững mạnh của lực lượng An ninh nhân dân; hằng năm, qua tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân nói riêng và cán bộ, chiến sĩ CAND về truyền thống cách mạng, lòng trung thành, không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ, khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua tổ chức hoạt động kỷ niệm, Công an đơn vị, địa phương đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND; khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 (Còn nữa)

Tác giả: Theo CAND
Nguồn: http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Nhung-trang-vang-truyen-thong-649032/
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu