Nguyên tắc ba không trong giám sát nhân sự trước Đại hội Đảng

Theo Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Hoàng Văn Trà, việc kiểm tra, giám sát nhân sự trước đại hội được chỉ đạo rất quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không có chuyện chỗ này làm, chỗ kia không.

Trả lời báo chí bên lề Quốc hội chiều qua (15/6), Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Hoàng Văn Trà cho biết, người dân và dư luận rất quan tâm đến việc xem xét, đánh giá nhân sự trước Đại hội Đảng, có nhiều thông tin phản ảnh với tổ chức Đảng và các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, trước mỗi kỳ Đại hội Đảng hay phát sinh nhiều đơn thư. 

Kiểm tra ngay khi có đơn thư phát sinh

Việc phê bình, tự phê bình trong Đảng phải làm thường xuyên chứ đâu phải đợi đến gần Đại hội mới phê bình nhau hay có đơn thư, thưa ông?

Phê bình trong Đảng thì vẫn làm thường xuyên nhưng gần đến Đại hội người ta quan tâm nhiều đến nhân sự, không chỉ trong Đảng mà người dân, dư luận cũng quan tâm, nên có những vấn đề phát sinh.

Có thể nói trong quá trình kiểm tra giám sát, phê bình thường xuyên có thể có những việc mình chưa làm đến nơi, đến chốn, vẫn còn việc này, việc kia nên đến gần Đại hội, khi lựa chọn những người xuất sắc nhất vào cấp ủy các cấp thì mới có đơn thư phản ánh.

Tức là đến lúc đó nhân sự rõ rồi, người ta mới thấy cần phải thông tin, đánh giá đúng về nhân sự đó?

Không, làm sao mà rõ được. Liên quan đến nhân sự là cả một quá trình chuẩn bị, có nhiều bước. Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị đưa ra quy trình 5 bước.Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Hoàng Văn Trà

 

Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đã có rất nhiều cố gắng. Từ đầu nhiệm kỳ tới giờ rất nhiều việc nhưng mà nói là đáp ứng hết yêu cầu chưa, thì còn nhiều vấn đề. Không thể làm hết được. Công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng… cũng vậy.

Phát biểu bế mạc Hội nghị TƯ 12 vừa rồi, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu UB Kiểm tra TƯ kiểm tra, rà soát kỹ các trường hợp có đơn thư trước khi Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự. Việc này, đến nay được tiến hành thế nào, thưa ông?

Việc này được tiến hành theo phân cấp. Cấp Trung ương thì chưa có nhân sự cụ thể, hiện đang làm theo các bước trong quy trình. Mới đây, TƯ có thông báo phương hướng nhân sự, tức là tiêu chuẩn như thế nào, ai thuộc diện nào tái cử, diện nào mới…

Việc rà soát nhân sự có hai bước. Công tác nhân sự do cơ quan tổ chức tham mưu, khi chuẩn bị nhân sự thì UB Kiểm tra tham gia quá trình thẩm định.

Về thẩm định nhân sự, chúng ta có quy trình hết rồi. Nếu có vụ việc phát sinh, đơn thư phát sinh thì kiểm tra phải vào ngay để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trường hợp nhân sự xứng đáng thì tiếp tục ủng hộ giới thiệu.

Năm nay ưu tiên cho kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội, ủy ban kiểm tra các cấp dành một quỹ thời gian nhất định để xử lý. Bao giờ cũng thế, trước Đại hội đơn thư phản ánh nhiều nên cơ quan kiểm tra sẽ dành một quỹ thời gian nhất định để xử lý kịp thời.

Còn việc xem xét, xử lý ai thì các kỳ họp của UB Kiểm tra đều công bố hết.  Chúng ta đang làm bài bản, đúng quy trình, có kết quả là phải được thông báo. 

Tinh thần chung hiện nay là làm rất là quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, không có chuyện chỗ này làm, chỗ kia không, cứ theo quy trình mà làm công bằng, minh bạch.

Vậy theo ông, làm thế nào để người ta không còn gọi “mùa đại hội là mùa đơn thư” nữa?

Phải xây dựng Đảng thật tốt. Bác Hồ nói rồi, phải “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”. Tổng bí thư, Chủ tịch nước gần đây đã chỉ đạo, Bộ Chính trị, BCH TƯ cũng chỉ đạo liên tục. 

Không phải chỉ trong Đảng mà trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cũng thế, chúng ta cũng phải tiếp tục xây dựng, củng cố.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/kiem-tra-giam-sat-nhan-su-truoc-dai-hoi-lam-rat-quyet-liet-khong-co-ngoai-le-648665.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu