Chỉ thị 05-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Sáng 12.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ

Dự Hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng;...

Dự hội nghị còn có 323 tập thể, cá nhân, điển hình tiêu biểu đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong cả nước giai đoạn 2016-2021.

 

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan, nghe thuyết minh giới thiệu triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý“. Ảnh Hải Nguyễn

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - cho biết, hội nghị hôm nay sẽ tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời Hội nghị cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Theo ông Nghĩa, sau 5 năm thực hiện, nước ta đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, việc triển khai Chỉ thị số 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Việc học tập làm theo Bác đã được thực hiện gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong lề lối công tác làm việc văn minh, thân thiện của cán bộ công chức, viên chức được nhân dân đánh giá cao.

Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là các cán bộ cấp chiến lược đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, cống hiến phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Hiệu quả của việc nêu gương mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều vấn đề phức tạp trong công tác xây dựng Đảng được đề cấp trong nhiều nhiệm kỳ, đến nhiệm kỳ Đại hội XII mới được giải quyết căn bản.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.

 

Ông Nghĩa cho biết, qua kết quả điều tra dư luận của Viện xã hội, Viện dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tháng 3.2021 cho thấy: Có 76% người được hỏi cho rằng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Có 70% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ...

Chuyển biến từ học tập sang làm theo Bác

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả tích cực, ông Nghĩa cho biết, về phương hướng cần phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ học tập sang làm theo Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội; trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên và người dân.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

 

Về nhiệm vụ và giải pháp, ông Nghĩa cho biết cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải phối hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong những nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Gắn việc làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua các cuộc vận động ở các cấp, các ngành nhằm tạo sự lan toả, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng. Làm cho mỗi cán bộ đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái…

PHẠM ĐÔNG

Tác giả: Anh Phương
Nguồn: https://laodong.vn/thoi-su/chi-thi-05-cttw-gop-phan-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-919577.ldo
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu