Hội nghị thúc đẩy thực hiện Đề án 06 và Hội thảo công tác nghiệp vụ cơ bản lực lượng QLHC về TTXH

Sáng 29/3/2023, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thúc đẩy thực hiện Đề án 06 và hội thảo công tác nghiệp vụ cơ bản lực lượng QLHC về TTXH. Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng chức năng Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp theo dõi Đề án 06 tại Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và những nội dung cần thúc đẩy trong năm 2024 nêu rõ: Với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Đề án 06, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với chuyển đổi số trong CAND, trọng tâm là thực hiện các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu về cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu dân cư; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc làm sạch dữ liệu chuyên ngành và xây dựng hệ sinh thái làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẵn sàng phục vụ công tác nghiệp vụ và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tập trung phát huy vai trò thường trực trong triển khai Đề án 06 ở 3 cấp, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế xã hội, phát triển công dân số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, đảm bảo an ninh an toàn thông tin, triển khai các mô hình của Đề án 06 v.v…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06; đồng thời  thảo luận, góp ý trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ cần thúc đẩy trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến nhằm đánh giá thực trạng công tác triển khai, nhận thức về các quy định trong công tác nghiệp vụ cơ bản theo các văn bản mới của Bộ Công an; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Cảnh sát QLHC và Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực và con người để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, năm 2024 là năm rất quan trọng, bản lề quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trong lực lượng CAND.

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đó, thời gian tới sẽ còn rất nhiều việc cần phải làm, trong đó có việc thực hiện các mô hình của Đề án 06. Bộ Công an và Công an tỉnh sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt. Vì vậy, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị, phòng chức năng trong thực hiện Đề án 06 cần phải tập trung thống nhất, xuyên suốt về mặt quan điểm, không được có tâm lý buông lỏng, quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu và bảo đảm đúng tiến độ. Công an các cấp cần phát huy vai trò người đứng đầu để chỉ đạo sát sao; quan tâm tính toán bố trí sắp xếp nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06, đảm bảo về số lượng và chất lượng; thường xuyên, định kỳ giao ban thông báo tiến độ của các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết vướng mắc.

Đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị cần nhận thức đúng đắn tinh thần chỉ đạo chung của Bộ, xác định là biện pháp đặc thù riêng có của ngành Công an. Các đơn vị cần chủ động trao đổi những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn thực hiện. Về nôi dung thực hiện các đơn vị kiểu mẫu, phấn đấu trong năm 2024 xây dựng thành công 5  đơn vị kiểu mẫu về công tác nghiệp vụ cơ bản.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn yêu cầu ngay sau hội nghị, các đơn vị cần tập trung triển khai phân công phân cấp hệ lực lượng trên phạm vi toàn tỉnh, phân công cụ thể từng nhóm công việc, tiêu chí, thời gian hoàn thành…đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu