Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân họp phiên thứ Nhất

Ngày 15/6/2021, tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021).

Theo đó, ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3640/QĐ-BCA-V01 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang là Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phân công cụ thể trách nhiệm, công tác trọng tâm các hoạt động kỷ niệm cho từng đơn vị an ninh và Công an các đơn vị, địa phương...

 


Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Ngày kỷ niệm không còn nhiều, do đó Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong đơn vị, địa phương bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tạo được không khí, phong trào thi đua, gắn với phong trào thi đua lập thành tích bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

Đồng thời, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình chính sách và cán bộ an ninh, lão thành cách mạng, người có công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, chiến sỹ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn lực lượng An ninh nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. Kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu và trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu