Vĩnh Lộc: Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng và Đề án 06

Nhằm nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và Đề án 06 của Chính phủ, chiều ngày 9/11/2022, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng và Đề án 06 cho 180 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác văn thư, cơ yếu của Huyện ủy, UBND huyện; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Chủ tịch MTTQ cấp xã...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt  về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; hệ thống hoá những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng  và các văn bản pháp luật có liên quan; thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất bí mật Nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước; kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng...

Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu, các hành vi vi phạm pháp luật...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thêm những nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06; Những tiện ích của CCCD gắn chíp và sự cần thiết của CCCD gắn chíp trong phục vụ CCHC, giải quyết giấy tờ cho công dân, tiện ích của tài khoản định danh điện tử, cách tạo lập tài khoản định danh điện tử; đánh giá kết quả và tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06; giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua buổi tập huấn đã bổ sung, nâng cao kiến thức và nhận thức cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hiện Luật An ninh mạng. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị cơ sở rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực này, từ đó chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và đưa việc thực hiện nội dung luật đi vào nề nếp, đúng quy định.

Lớp tập huấn cũng đã giúp cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện Vĩnh Lộc nắm vững hơn về Đề án 06, từ đó đẩy mạnh phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư,  hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo trong thời gian tới./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu