Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân;

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng (LĐHĐ) như sau: 

 

Tác giả: Ban Biên tập Cổng TTĐT
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu