Làm tốt hơn nữa công tác chính sách, bảo hiểm trong  Công an Thanh Hóa

Sáng 17/11/2022, Công an Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chính sách và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND cho 108 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ làm công tác chính sách của các phòng và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... 

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác chính sách, bảo hiểm y tế năm 2022 trong Công an Thanh Hóa, hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, báo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các đơn vị Công an cơ sở. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ kịp thời nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ chính sách cho CBCS, đảm bảo quyền lợi chính đáng của CBCS trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

 
 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Sau khi thảo luận, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác chính sách của các đơn vị Công an trong tỉnh đã được quán triệt một số nội dung chuyên đề quan trọng liên quan đến công tác chính sách, bảo hiểm như: Hướng dẫn thực hiện các chế độ hưu trí, chế độ xuất ngũ, tử tuất, mai táng phí và chế độ tang lễ trong CAND; Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; điều kiện hồ sơ thực hiện chế độ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh CAND, chế độ thăm hỏi đối với CBCS bị thương, bị ốm đau, tai nạn; Hướng dẫn các chế độ trợ cấp ốm đau, các thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết điịnh số 53 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn chế độ cấp thẻ BHYT đối với lao động hợp đồng và thân nhân CBCS; Các chế độ thăng cấp nâng lương đối với CBCS, HĐLĐ, CSNV và sĩ quan nghỉ chờ hưu; Hướng dẫn các chế độ: đặc thù, ăn định lượng và chế độ đối với CBCS công tác ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn, trợ cấp khó khăn đột xuất, cấp thẻ BHYT đối với CNCS; Hướng dẫn các chế độ phụ cấp khu vực đặc biệt, chức vụ, đoàn thể, cơ yếu, thâm niên và phụ cấp độc hại đối với CBCS làm việc trong kho lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ hộ khẩu, tàng thư CCCD; Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, bồi dưỡng đối với CBCS CAND trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng nhiệm HIV/AIDS; Các chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chế độ nghỉ hàng năm, chế độ nghỉ dưỡng.v.v.

 

Thông qua Hội nghị tập huấn, cũng là dịp để các đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm xã hội trong Công an Thanh Hóa được trao đổi, học tập, tiếp thu kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức về công tác tổ chức cán bộ nói chung và công tác chính sách, bảo hiểm nói riêng. Qua đó, sẽ giúp cho các đơn trong việc tổ chức thực hiện chính sách, bảo hiểm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho CBCS trong Công an Thanh Hóa./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu