Kiểm tra tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong các ngày 28,29/3/2024, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ tại huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước và Thường Xuân…

Theo Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn từ nay đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 498 trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Theo lộ trình, năm 2024, Công an tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 30 trụ sở, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng các trụ sở Công an xã, thị trấn còn lại. Mỗi trụ sở sẽ được xây dựng theo thiết kế của Bộ Công an với quy mô phục vụ từ 8 đến 10 cán bộ, chiến sĩ làm việc và sinh hoạt.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại công trường

Tại các xã, thị trấn, Đoàn đến kiểm tra, sau khi kiểm tra tình hình thực địa và đã nghe đại diện nhà thầu, đơn vị thi công báo cáo tiến độ xây dựng công trình trụ sở Công an xã, đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc bố trí và bàn giao mặt bằng sạch cho việc triển khai xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị thực hiện dự án. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn, để hoàn thành tiến độ đề ra đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn đặt ra.

Đối với Công an các huyện cần tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quy hoạch và bàn giao đất, nhất là công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công kịp kế hoạch đề ra. Đối với Công an các xã, thị trấn cần thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, góp phần đáp ứng tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở./.

Tác giả: Phạm Hoà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu