Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Nga Sơn

Sáng 24/5, Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Nga Sơn về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023…

Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát kinh tế và Thanh tra Công an tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Nga Sơn có đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Theo báo cáo của Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn, năm 2022 Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung bám sát tình hình, chủ động rà soát và tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của cấp trên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhờ đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng gắn với trách nhiệm người đứng đầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Lãnh đạo huyện Nga Sơn báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức như thông qua các hội nghị của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ…

Trong năm, đã tiến hành 15 cuộc thanh tra, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót. Huyện uỷ Nga Sơn cũng đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, điều hành hoạt động và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 

Nhờ đó, trong năm 2022, trên địa bàn huyện không có vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Sau khi nghe báo cáo của Huyện uỷ Nga Sơn, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với địa phương, đơn vị, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, thu hồi tiền, tài sản; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra             
 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung báo cáo của huyện Nga Sơn đã bám sát với những nội dung cần kiểm tra của đoàn công tác. Trong đó, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết để thực hiện và giám sát.

Trên cơ sở báo cáo của huyện, đồng chí Giám đốc và các thành viên trong đoàn công tác cũng đề nghị huyện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo liên quan đến các nội dung về công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ; giải quyết thủ tục hành chính; xác minh, kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Đồng chí giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, tham nhũng tiêu cực về bản chất là hành vi tội phạm ẩn, khái niệm tham nhũng, tiêu cực là rất rộng, với nhiều hành vi vi phạm trong đời sống xã hội. Do đó đề nghị huyện Nga Sơn cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tự phát hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội các vụ việc vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và tạo sức răn đe trong cán bộ, đảng viên. 

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực theo phương châm “Làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”…

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu