Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Sáng 14/11/2022, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 113 đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng và đoàn viên ưu tú…

Trong thời gian 4 ngày (từ 14 đến 17/11/2022) các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được các giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Hoá và Công an tỉnh giới thiệu, truyền đạt những kiến thức cơ bản của 7 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam và tổ chức tìm hiểu thực tế tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.Thanh Hoá. Thông qua đó sẽ góp phần nâng cao hơn nữa về nhận thức, trình độ lý luận chính trị, hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó, nỗ lực phấn đấu vươn lên để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Kết thúc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Tổ chức sẽ tiến hành cho học viên viết bài thu hoạch nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên đạt yêu cầu. Đây là một trong những điều kiện, là căn cứ quan trọng để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng cho các học viên./.

Các học viên của lớp tập huấn tổ chức dâng hương và tìm hiểu thực tế 
tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.Thanh Hoá

 

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu