Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO:2015

Ngày 27/9/2023, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2675/QĐ-CAT-PV01 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO:2015. Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định.

Tác giả: Ban Biên tập Cổng TTĐT
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu