Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 10/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2024 nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp uỷ đảng, người đứng đầu cấp uỷ các cấp, 6 tháng đầu năm 2024 công tác chính trị, tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng khích lệ.

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu dự Hội nghị (nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 16, ngày 18/1/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Quy định số 17 ngày 26/12/2023 của Đảng uỷ Công an Trung ương về chế độ học tập lý luận chính trị trong CAND tiếp tục được quán triệt, triển khai khá nghiêm túc và quyết liệt.

Đặc biệt, đã tổ chức nhiều đợt hoạt động chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương; tác phẩm, bài viết có tầm ảnh hưởng lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với nội hàm chứa đựng nhiều về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trong đó có xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trình bày báo cáo tại hội nghị (nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống được tổ chức thiết thực, lan toả sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, an sinh xã hội, qua đó đã góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin của CBCS. Những kết quả đạt được của công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng trong triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Công an về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; củng cố và phát huy nhân tố chính trị - tinh thần của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung về công tác chính trị, tư tưởng thời gian qua, nhất là những kinh nghiệm, mô hình hay qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục tồn tại, phát huy hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

   Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật về công tác chính trị, tư tưởng mà Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, "Vấn đề tư tưởng nói chung và tư tưởng chính trị nói riêng trong CAND cần phải được đặc biệt quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang tích cực đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16 của Đảng uỷ Công an Trung ương". Do đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần tiếp tục coi trọng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và tư tưởng; xác định rõ hơn nữa vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng và tư tưởng chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và bảo đảm ANTT. Từ đó, chú trọng đổi mới tư duy trong cách nghĩ, cách nhìn một cách thấu đáo; đổi mới, sáng tạo, linh hoạt ứng dụng và vận dụng, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, tiếp nhận thông tin đa chiều thường xuyên, liên tục, rộng khắp, lan toả có kiểm chứng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp uỷ địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc "tự soi", "tự sửa", phòng, chống "suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống"; "tự diễn biến, tự chuyển hoá", vấn đề "noi gương, nêu gương, kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập, phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, CBCS; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với những đơn vị, địa bàn, lĩnh vực có môi trường công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, hướng về các lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, gương người tốt, việc tốt trong CAND...

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu