Một số điểm mới của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý, sử dụng pháo.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 

Nghị định 56/2023/NĐ-CP có những điểm sửa đổi nổi bật sau:

1. Công an xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm:

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng;

- Cơ sở kinh doanh khí (gas) là hộ kinh doanh.

2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ (người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ) phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

Đối chiếu với quy định mới thì Nghị định 56/2023/NĐ-CP đã loại bỏ điều kiện này. Do đó, người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, phải đáp ứng điều kiện sau: Trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh, không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi:

- Chống người thi hành công vụ,

- Gây rối trật tự công cộng,

- Cố ý gây thương tích,

- Cho vay lãi nặng,

- Đánh bạc,

- Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc,

- Trộm cắp tài sản,

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,

- Chiếm giữ trái phép tài sản.

3. 03 hình thức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu, như sau:

- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

4. Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ:

Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ có thời hạn 60 ngày.

5. Rút ngắn thời hạn cấp giấy phép mua pháo hoa:

Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày. 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2023. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp trước ngày 15/8/2023 vẫn có giá trị sử dụng. Trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày 15/8/2023 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này./.

Tác giả: L.T.A - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu