Giải đáp vướng mắc cho công dân khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp đã lâu nhưng chưa nhận được thẻ

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung quyết liệt triển khai công tác thu nhận hồ sơ để cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho nhân dân. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý Nhà nước; đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ có hiệu quả quy định của Luật cư trú sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng. Đến nay, trong toàn tỉnh đã cấp trả được 2.775.807 thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho nhân dân sử dụng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều người dân phản ánh việc có làm Căn cước công dân gắn chíp đã lâu nhưng chưa nhận được thẻ hoặc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân nhiều lần.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã rà soát đề nghị các đơn vị thông báo cho công dân được biết về thông tin hồ sơ không được cấp, hồ sơ không đảm bảo yêu cầu và liên hệ với công dân để phối hợp thu nhận lại hồ sơ cấp Căn cước công dân. Ngoài ra, đối với những trường hợp công dân đã làm Căn cước công dân lâu nhưng chưa nhận được, đề nghị công dân cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số CMND/CCCD, nơi đăng ký thường trú... tại các trang Fanpage của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc các trang Fanpage của Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi công dân đăng ký thường trú, tạm trú và các nội dung vướng mắc để các đơn vị tra cứu, trả lời.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo địa chỉ trang Fanpage và số điện thoại của các đơn vị thuộc Công an Thanh Hóa để nhân dân biết, cung cấp thông tin để được giải đáp.

STT

Tên đơn vị

Tên trang Fanpage

Số điện thoại

trực ban đơn vị

 1.  

Phòng PC06

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Thanh Hóa

02373917525

 1.  

Công an huyện

Hà Trung

Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Hà Trung

02373836403

 1.  

Công an huyện

Lang Chánh

- Công an huyện Lang Chánh

- Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Lang Chánh

02373874003

 1.  

Công an huyện

Bá Thước

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Bá Thước

02373880503

 1.  

Công an huyện

Quảng Xương

Công an huyện Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa

02373863003

 1.  

Công an thị xã

Nghi Sơn

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thị xã Nghi Sơn

02373861075

 1.  

Công an huyện

CẩmThủy

Công an huyện CẩmThủy

tỉnh Thanh Hóa

02373525938

 1.  

Công an thành phố

Sầm Sơn

Tuổi trẻ Công an thành phố

Sầm Sơn

02373821469

 1.  

Công an thành phố Thanh Hóa

Căn cước công dân - Công an Thành phố Thanh Hóa

02373852285

 1.  

Công an huyện

Thạch Thành

Công an huyện Thạch Thành

tỉnh Thanh Hóa

02373877003

 1.  

Công an huyện

Thường Xuân

Facebook: Công an huyện Thường Xuân

Zalo: Công an huyện Thường Xuân

02373873003

 1.  

Công an huyện

Vĩnh Lộc

Đội CS QLHC về TTXH CAH Vĩnh Lộc

02373870113

 1.  

Công an huyện

Hoằng Hóa

Đội CS QLHC về TTXH- Công an huyện Hoằng Hóa

02373865003

 1.  

Công an thị xã

 Bỉm Sơn

Đội CS QLHC về TTXH - Công an TX Bỉm Sơn

02373824239

 1.  

Công an huyện

Hậu Lộc

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Hậu Lộc

02373831003

 1.  

Công an huyện

Mường Lát

Zalo: Công an huyện Mường Lát, Thanh Hóa

02378997218

 1.  

Công an huyện

Yên Định

Công an huyện Yên Định

02373869203

 1.  

Công an huyện

Thiệu Hóa

Công an huyện Thiệu Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

02373842094

 

 1.  

Công an huyện

Ngọc Lặc

Công an huyện Ngọc Lặc

Căn cước công dân gắn chip Huyện Ngọc Lặc

02373871143

 

 1.  

Công an huyện

Đông Sơn

Facebook Công an huyện

 Đông Sơn

02373820133

 1.  

Công an huyện

Thọ Xuân

QLHC - Công an huyện Thọ Xuân

02373833218

 1.  

Công an huyện

Như Thanh

Page 1: Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa.

Page 2: Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Như Thanh.

02373848003

 1.  

Công an huyện

Như Xuân

Đội Quản Lý Hành Chính – CAH Như Xuân
(fb.me/qlhc.canx)

02373878020

 1.  

Công an huyện

Triệu Sơn

Công an Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

02373867103

 1.  

Công an huyện

Nông Cống

Đội CS QLHC về TTXH - Công an huyện Nông Cống

02373839003

 1.  

Công an huyện

Nga Sơn

Đội CS Quản lý hành chính về TTXH - Nga Sơn

02373872103

 1.  

Công an huyện

Quan Sơn

Đội Cảnh sát QLHC - GTTT Công an huyện Quan Sơn

02373590003

 1.  

Công an huyện

Quan Hóa

- Công an huyện Quan Hóa

- Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an huyện Quan Hóa

02376278003

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu