Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Phòng, chống ma túy không phải là trách nhiệm của riêng ai, hay của riêng cơ quan tổ chức nào. Đó là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, ban ngành, trong đó có Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Điều 10 Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy.

2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; tham gia cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội. Chung tay phòng, chống ma túy chính là góp sức cùng nhau xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp hơn. Mọi thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý. Số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh 02373.725.725./.

Tác giả: Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến