Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 21/3/2024 đến 31/3/2024

 Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 21/3/2024 đến 31/3/2024, cụ thể như sau:

 

STT

LOẠI
PHƯƠNG TIỆN

BIỂN SỐ

THỜI GIAN VI PHẠM

ĐỊA ĐIỂM VI PHẠM

HÀNH VI VI PHẠM

1

Ô tô

36C-19592

28/03/2024 09:14:56

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

Ô tô

36C-27832

27/03/2024 20:54:09

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

Ô tô

36K-01885

27/03/2024 12:21:35

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4

Ô tô

36A-21327

27/03/2024 11:28:53

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5

Ô tô

36A-59073

27/03/2024 10:17:24

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6

Ô tô

36A-90081

27/03/2024 10:09:28

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7

Ô tô

36A-59073

27/03/2024 08:44:49

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8

Ô tô

36A-06850

27/03/2024 07:45:53

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

Ô tô

36A-47818

27/03/2024 07:08:33

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10

Ô tô

36A-64672

27/03/2024 07:07:42

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11

Ô tô

36A-02297

27/03/2024 06:19:02

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

Ô tô

36A-56070

26/03/2024 20:40:15

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

Ô tô

36A-54451

26/03/2024 17:16:58

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

Ô tô

36A-00467

26/03/2024 16:47:45

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15

Ô tô

36C-43139

26/03/2024 15:44:33

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

Ô tô

36A-67812

26/03/2024 14:53:44

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

Ô tô

30K-19572

26/03/2024 08:25:15

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

Ô tô

30E-63627

26/03/2024 06:19:28

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

Ô tô

36A-71576

25/03/2024 17:31:49

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20

Ô tô

30P-3899

25/03/2024 12:18:19

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

Ô tô

36C-29406

25/03/2024 10:04:05

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22

Ô tô

29X-8414

25/03/2024 09:02:01

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

Ô tô

36A-41519

25/03/2024 07:21:19

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24

Ô tô

36A-52781

24/03/2024 19:53:26

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25

Ô tô

36A-1529

24/03/2024 18:50:06

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

Ô tô

36A-2297

24/03/2024 12:57:18

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27

Ô tô

36C-30303

24/03/2024 12:50:40

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28

Ô tô

36A-69283

24/03/2024 10:33:22

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

Ô tô

36A-45185

23/03/2024 15:00:15

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

Ô tô

30L-6637

23/03/2024 14:53:44

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31

Ô tô

30A-64553

23/03/2024 14:51:31

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

Ô tô

36A-20138

23/03/2024 13:45:19

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33

Ô tô

36A-46137

22/03/2024 17:16:11

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34

Ô tô

36A-58486

22/03/2024 12:17:36

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35

Ô tô

36C-15016

22/03/2024 10:43:40

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

36

Ô tô

36A-97825

22/03/2024 10:18:38

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./.

 

Tác giả: LNT-CATP Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu