Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 11/5/2024 đến 20/5/2024

 Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 11/5/2024 đến 20/5/2024, cụ thể như sau:

 

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

20-05-2024 15:55:13

Ô tô

36C40928

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

2

20-05-2024 16:50:00

Ô tô

36A67971

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

3

20-05-2024 10:47:32

Ô tô

36A26957

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

4

20-05-2024 07:56:03

Ô tô

72A14656

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

5

19-05-2024 18:39:26

Ô tô

36A43752

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

6

19-05-2024 18:22:30

Ô tô

36A07566

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

7

19-05-2024 18:20:48

Ô tô

14A44739

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

8

19-05-2024 16:36:53

Ô tô

36A38937

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

9

18-05-2024 12:25:45

Ô tô

36A18082

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

10

18-05-2024 10:56:10

Ô tô

36K01172

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

11

17-05-2024 15:47:57

Ô tô

30E44879

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

12

17-05-2024 15:32:32

Ô tô

30F91135

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

13

17-05-2024 10:00:22

Ô tô

30F25864

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

14

17-05-2024 09:59:36

Ô tô

36A04138

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

15

17-05-2024 09:23:15

Ô tô

36A61779

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

16

16-05-2024 12:37:20

Ô tô

36C16428

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

17

16-05-2024 11:45:20

Ô tô

36A40602

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

18

16-05-2024 11:16:11

Ô tô

36A59571

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

19

16-05-2024 11:07:25

Ô tô

36A34952

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

20

16-05-2024 10:23:02

Ô tô

36A86248

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

21

16-05-2024 09:45:19

Ô tô

72A14656

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

22

16-05-2024 09:18:57

Ô tô

36A82805

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

23

16-05-2024 06:56:11

Ô tô

36A14540

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

24

16-05-2024 06:34:23

Ô tô

36A59166

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

25

16-05-2024 06:30:40

Ô tô

36A63750

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

26

15-05-2024 15:11:36

Ô tô

30F91135

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

27

15-05-2024 06:14:32

Ô tô

36A38170

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

28

14-05-2024 18:51:32

Ô tô

36A32292

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

29

14-05-2024 16:46:25

Ô tô

72A14656

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

30

14-05-2024 15:51:17

Ô tô

36A86781

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

31

14-05-2024 12:30:08

Ô tô

36K05215

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

32

14-05-2024 11:19:46

Ô tô

36A30891

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

33

14-05-2024 08:03:01

Ô tô

29H68072

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

34

14-05-2024 07:41:43

Ô tô

36A66292

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

35

14-05-2024 07:06:24

Ô tô

86A15189

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

36

13-05-2024 14:12:52

Ô tô

36A04089

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

37

13-05-2024 11:43:05

Ô tô

36A80339

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

38

13-05-2024 11:22:10

Ô tô

36A92660

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

40

13-05-2024 11:07:53

Ô tô

18A15288

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

41

13-05-2024 11:07:39

Ô tô

36C44614

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

42

13-05-2024 10:00:55

Ô tô

36K03638

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

43

13-05-2024 09:52:04

Ô tô

36A17813

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

44

13-05-2024 08:07:04

Ô tô

36A08327

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

45

13-05-2024 07:16:25

Ô tô

36A05178

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

46

12-05-2024 15:48:44

Ô tô

36C44644

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

47

12-05-2024 12:55:52

Ô tô

36A48417

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

48

12-05-2024 11:16:49

Ô tô

36A63942

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

49

12-05-2024 10:26:35

Ô tô

36A55409

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

50

12-05-2024 09:01:57

Ô tô

17C11236

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

51

12-05-2024 08:26:08

Ô tô

36A16369

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

52

12-05-2024 08:18:21

Ô tô

30F25722

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./.

Tác giả: LNT-CATP Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu