Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “ Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 11/3/2024 đến 20/3/2024

 Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 11/3/2024 đến 20/3/2024, cụ thể như sau:

 

STT

LOẠI
PHƯƠNG TIỆN

BIỂN SỐ

THỜI GIAN VI PHẠM

ĐỊA ĐIỂM VI PHẠM

HÀNH VI VI PHẠM

1

Ô tô

36A09876

13-3-2024 17:30:43

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2

Ô tô

97A07070

12-3-2024 11:43:01

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3

Ô tô

36A96199

12-3-2024 10:59:35

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

4

Ô tô

36A09015

12-3-2024 10:13:54

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

5

Ô tô

36A08858

12-3-2024 09:48:30

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

6

Ô tô

36A50698

12-3-2024 09:36:44

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7

Ô tô

36A62234

12-3-2024 08:45:50

Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

8

Ô tô

36A22266

12-3-2024 08:21:34

Ngã tư Bưu Điện, Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

9

Ô tô

36A38415

12-3-2024 06:48:06

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10

Ô tô

30F50608

11-3-2024 20:15:07

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11

Ô tô

36A38681

11-3-2024 20:05:40

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12

Ô tô

36A44330

11-3-2024 19:25:07

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13

Ô tô

36A42839

11-3-2024 18:52:26

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14

Ô tô

29D13387

11-3-2024 18:52:21

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15

Ô tô

51F20384

11-3-2024 18:41:55

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16

Ô tô

36A31289

11-3-2024 16:54:05

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17

Ô tô

29A57269

11-3-2024 15:20:19

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18

Ô tô

36A15698

11-3-2024 15:20:07

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19

Ô tô

36K09897

11-3-2024 11:28:16

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20

Ô tô

36A30586

11-3-2024 10:44:22

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21

Ô tô

36D01133

11-3-2024 10:23:19

Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22

Ô tô

36A69615

11-3-2024 10:00:04

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23

Ô tô

30H48145

11-3-2024 09:33:27

Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24

Ô tô

36A31289

11-3-2024 09:23:04

Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25

Ô tô

36A88950

11-3-2024 09:11:09

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26

Ô tô

34A39387

11-3-2024 09:05:58

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27

Ô tô

36C26027

11-3-2024 08:52:44

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28

Ô tô

36A76438

11-3-2024 08:37:28

Ngã tư Bưu Điện, Lam Sơn, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29

Ô tô

36C23440

11-3-2024 08:36:56

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30

Ô tô

36A66338

11-03-2024 08:36:54

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

31

Ô tô

36A09775

11-3-2024 07:53:31

Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

32

Ô tô

36A89371

11-3-2024 07:45:42

Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

33

Ô tô

36A43621

11-3-2024 07:31:16

Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

34

Ô tô

36A09976

11-3-2024 07:20:18

Hạc Thành - Lê Lợi, Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./.

Tác giả: LNT-CATP Thanh Hóa
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu