Chung tay tích cực bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học

Hưởng ứng ngày môi trường Thế Giới với chủ đề là “Phục hồi Hệ sinh thái” và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”. Đây cũng là năm được Liên hợp quốc phát động cho một thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. Lực lượng Công an Thanh Hóa  đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường Thế Giới 5/6…

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay các hệ sinh thái đang có tốc độ suy thoái nhanh nhất trong lịch sử loài người vì đang phải đối mặt với các mối đe dọa vô cùng to lớn như nạn chặt phá rừng, ô nhiễm nguồn nước v.v…Tình trạng này thực sự là thách thức lớn đối với cộng đồng và đe dọa đến sự phát triển bền vững của nhân loại. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta. Thông điệp cho Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được đưa ra nhằm kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và có nhiều điểm mới mang tính đột phá, đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. Coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách bảo vệ môi trường khác. Luật bảo bệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (riêng khoản 3, Điều 29 của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021).

 Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn tham gia tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Pháp luật như: Tham mưu cho cấp ủy - chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược, đề án, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chất chiến lược và lâu dài. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường;  phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường kết hợp với công tác phòng chống dịch  Covid 19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đồng thời, phối hợp tổ chức hàng loạt các hoạt động thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Có thể nói, trong những năm qua lực lượng Công an nhân dân nói chung và  Công an Thanh Hóa nói riêng đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; qua đó đã nâng cao vai trò, vị trí của lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu chung - mục tiêu phát triển bền vững của đất nước./.                                                       

Tác giả: Hà Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu