Ra mắt mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về an ninh trật tự”

Sáng 29/4/2022, Công an huyện Ngọc Lặc và UBND xã Lộc Thịnh đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về ANTT” tại làng Ngã Hón. 

Dòng họ Bùi ở làng Ngã Hón có 26 hộ với 115 nhân khẩu. Trong những năm qua, trên cơ sở quy ước của dòng họ, các thành viên trong dòng họ Bùi đã luôn đoàn kết, sống đúng đạo nghĩa trên dưới một lòng chung tay xây dựng dòng họ ngày thêm gắn bó. Việc ra mắt mô hình dòng họ Bùi tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.

Các thành viên trong dòng họ ký giao ước thi đua “Dòng họ bảo đảm an toàn về ANTT”

Thông qua mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài  trong dòng họ  phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Tác giả: Phạm Hoà
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu