Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở

Luật PCCC quy định: "Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được giải quyết và thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ". Do đó, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng quần chúng tham gia vào công tác PCCC từ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác PCCC. Thực tế cho thấy, nếu vụ cháy được Nhân dân phát hiện và cứu chữa kịp thời thì thiệt hại ít; ngược lại sẽ dẫn đến cháy lan, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc chú trọng xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ hiện nay là rất quan trọng….

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 8.500 đội PCCC cơ sở với hơn 52 nghìn đội viên; hơn 4 nghìn đội dân phòng với hơn 43 nghìn thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở và khu dân cư. Thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC toàn dân”, trong những năm qua, cùng với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác PCCC. 

Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang, thiết bị PCCC, hằng năm các lực lượng PCCC cơ sở đều được huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập các phương án PCCC. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện PCCC, cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến, chỉ huy, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và lực lượng PCCC cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập huấn công tác PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở

Là đơn vị chuyên sản xuất giầy dép xuất khẩu với 100% vốn đầu tư nước ngoài, nên lãnh đạo Công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam (có trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hoá) luôn quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ PCCC cơ sở đủ mạnh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra. Hiện công ty đã thành lập một đội chữa cháy cơ sở với 110 đội viên, trong đó mỗi phân xưởng sản xuất đều có một tổ chữa cháy gồm 5 - 10 đội viên. Hệ thống cơ sở, trang thiết bị PCCC đều được công ty  đầu tư, mua sắm các trang bị hiện đại như: xe chữa cháy, hệ thống bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy họng nước vách tường, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler…

Anh Nguyễn Quốc Việt, Đội viên đội PCCC cơ sở Công ty TNHH giầy Roll Sport Việt Nam cho biết: Sau khi thành lập đội chữa cháy cơ sở các thành viên thường xuyên được hướng dẫn, huấn luyện định kỳ hằng năm và có những cuộc huấn luyện bổ sung, mỗi một phân xưởng tối thiểu sẽ có 1 tổ PCCC tại chỗ hoạt động 24/24h. Hằng năm, công ty sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức từ 1-2 buổi diễn tập phương án PCCC và CNCH tại đơn vị để tăng cường kỹ năng tác chiến của lực lượng PCCC cơ sở. Ngoài ra, công ty cũng rất quan tâm đến vấn đề PCCC nên các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC đều được công ty trang bị đầy đủ; hệ thống báo cháy tự động tại các xưởng, hệ thống chữa cháy tự động, bơm nước thường xuyên được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng hàng năm và luôn luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. 

Lực lượng PCCC cơ sở diễn tập các phương án PCCC tại đơn vị

Cùng với công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thành lập các đội dân phòng thực hiện công tác PCCC tại chỗ tại các khu dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật PCCC và các kỹ năng an toàn PCCC cho quần chúng nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật PCCC cũng được nâng lên một bước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ PCCC trong tình hình mới.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác PCCC ở cơ sở đó là công tác PCCC đã được xã hội hoá ngày càng sâu rộng, từ đó thu hút được nhiều nguồn lực, góp phần đưa phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả. Lực lượng PCCC ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các phương tiện PCCC hạ tầng kỹ thuật, giao thông; hầu hết các cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị đều xác định rõ nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra và có phương án PCCC cụ thể. Nhờ đó hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC của các lực lượng tại chỗ đã được nâng lên rõ rệt. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Thượng tá Đào Đức Quý, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: Trong những năm qua, lực lượng PCCC tại chỗ đã thể hiện được vai trò là hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC; chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực là người đi đầu, tổ chức tập hợp, vận động, hướng dẫn Nhân dân và trực tiếp thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy tại cơ sở, khu dân cư. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về PCCC, phát hiện, khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC làm giảm đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do chảy, nổ, tai nạn, sự cổ gây ra. Kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC xử lý có hiệu quả nhiều vụ chảy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn; theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng PCCC tại chỗ đã xử lý, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ cháy, không để xảy ra chảy lan, cháy lớn, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào Toàn dân BVANTQ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

 Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH, thực sự là lực lượng hạt nhân, nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC theo phương châm bốn tại chỗ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2021 – 2025 . Thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ bảo đảm về số lượng, chất lượng, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên ổn định. Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở, trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả an toàn PCCC tại cơ sở và khu dân cư.

Để tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị và ý thức tự giác, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Có như vậy mới góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và Nhân dân./.

Tác giả: Minh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu