UBND xã Quảng Nham: Ra mắt mô hình "Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT"

Sáng 24/3/2024, UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT" trên địa bàn thôn Đông

Dòng họ Hoàng tại thôn Đông, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương 55 hộ với gần 300 nhân khẩu. Trong những năm qua, trên cơ sở quy ước của dòng họ, các thành viên trong dòng họ Hoàng đã luôn đoàn kết, sống đúng đạo nghĩa trên dưới một lòng chung tay xây dựng dòng họ ngày thêm gắn bó. Việc ra mắt mô hình dòng họ Hoàng tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Ra mắt mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT”

Việc ra mắt mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tạo hạt nhân nòng cốt thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các cấp, các ngành và toàn dân tham gia.

Tại lễ ra mắt mô hình Ban chỉ đạo mô hình đã ra mắt và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; thông qua Quy chế hoạt động của mô hình gồm 5 chương, 19 điều

Mục đích của mô hình “Dòng họ Hoàng tự quản về ANTT” nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu