Tổ dân phố phường Trường Thi tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ ANTQ

Chiều 16/8/2022, tổ dân phố Trường Thi, phường Trường Thi TP. Thành Hoá tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm 2022 và sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Giáo dân, tổ dân phố Trường Thi tự quản về an ninh trật tự”.

Phố Trường Thi là phố trung tâm của phường Trường Thi, có 162/450 hộ gia đình là người công giáo chiếm 36%. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể, lực lượng vũ trang, sự tham gia tích cực của quần chúng Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phố thực sự vững mạnh. Tình hình ANTT được giữ vững ổn định, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân từng bước được nâng lên, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với giáo xứ ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Các tập thể, cá nhân được UBND phường Trường Thi tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc
 trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
 

Về mô hình “Giáo dân, tổ dân phố Trường Thi tự quản về ANTT”, sau 2 năm thực hiện mô hình, đến nay Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã tuyên truyền vận động 100% hộ bà con giáo dân tham gia tích cực. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng thường xuyên được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tình ANTT trong tổ dân phố Trường Thi nói riêng và trên địa bàn phường Trường Thi nói chung có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả xây dựng khu phố an toàn về ANTT, không có tệ nạn xã hội, được bà con giáo dân ủng hộ, tin tưởng và thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của bà con giáo dân về thực hiện mô hình đã đi vào nề nếp, đại bộ phận giáo dân ủng hộ mô hình và tích cực thực hiện các tiêu chí của mô hình. 

Tại  “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, UBND phường Trường Thi đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
 

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu