Tiếp tục sáng tạo nhiều mô hình mới với phương châm “Dân cần, dân làm, dân hưởng thụ”

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyện Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa diễn ra sáng 16/8/2022...

Diễn văn truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQcủa thị trấn Thiệu Hóa  nêu rõ: Qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành 112 Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, Công an thị trấn với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục duy trì, củng cố thực hiện hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, thu hút 100% Nhân dân tham gia.

Chương trình văn nghệ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị trấn Thiệu Hóa

Đến nay, trên địa bàn thị trấn đã duy trì 14 tổ Bảo vệ dân phố với 23 thành viên tham gia, 74 tổ ANXH, các tổ chủ động xây dựng quỹ,tạo mối quan hệ đoàn kết, thăm hỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. 

Tăng cường chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến như: mô hình “Camera giám sát với ANTT”; mô hình “Hội nông dân giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, qua đó đã giúp đỡ 124 người lầm lỗi tiến bộ, trở thành công dân có ích, 23 người được hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm giúp người lầm lỗi ổn định cuộc sống.v.v.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Thiệu Hóa tặng Bằng khen, Giấy khen và quà

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã tặng Bằng khen, giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 15 gia đình đình được tặng quà.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong rằng cấp ủy, chính quyền huyện Thiệu Hóa cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;Trong đó cần nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; sáng tạo nhiều mô hình mới với phương châm “Dân cần, dân làm, dân hưởng thụ.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại Ngày hội

Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc làm động lực thúc đẩy phong trào phát triển. Mỗi người dân trên địa bàn thị trấn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Riêng Công an thị trấn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu