Ra mắt mô hình “Dòng họ Lò tự quản về ANTT”

 Sáng 13/7/2022, UBND xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Lò tự quản về ANTT” ...

Dòng họ Lò ở thôn Ngòi và thôn Nghịu, xã Xuân Hoà nằm cách trung tâm huyện Như Xuân khoảng 20 km về phía Nam. Đây là địa bàn có 95% dân số là người dân tộc Thái.Việc ra mắt mô hình dòng họ Lò tự quản về ANTT có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Xuân Hoà, huyện Như Xuân.

Ký giao ước thi đua “Dòng họ bảo đảm an toàn về ANTT”

Thông qua mô hình này nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT cũng như phong trào, khuyến học, khuyến tài trong dòng họ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm ANTTtrên địa bàn.

Tại buổi lễ đại diện các gia đình trong dòng họ đã ký giao ước thi đua và đăng ký làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự./.

Tác giả: Mai Hà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu