Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần tích cực vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Hải Long, huyện Như Thanh

Sáng 15/8/2022, Ban chỉ đạo 138 xã Hải Long, huyện Như Thanh đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo và chúc mừng Ngày hội với cán bộ và Nhân dân xã Hải Long, huyện Như Thanh...

Xác định công tác bảo đảm ANTT là nền tảng quan trọng góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, Ban chỉ đạo ANTT và Công an xã Hải Long đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp thôn, tại các nhà trường, phát tờ rơi, tuyên truyền trên các mạng xã hội... Chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
 

Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, hiện nay trên địa bàn xã Hải Long đang duy trì và phát huy hiệu quả của 32 tổ ANXH, 9 tổ bảo vệ ANTT thôn và 2 mô hình tự quản về ANTT, là mô hình Dòng họ Lục tự quản ở thôn Vĩnh Lợi; Tổ an ninh công nhân ở nhà máy giày Akalia Việt Nam. Các mô hình, tổ tự quản về ANTT đều gắn liền với thực tiễn đời sống ở khu dân cư, phù hợp với tính chất của địa bàn, do đó đã phát huy được sự sáng tạo, tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT. Nhờ đó những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã Hải Long luôn được bảo đảm ổn định, không có tụ điểm phức tạp về ANTT, không có đối tượng cộm cán, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
 

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Hải Long, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cán bộ và Nhân dân xã Hải Long đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Hải Long tiếp tục phát triển sâu rộng, có hiệu quả, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hải Long cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và Nhân dân về lòng yêu ước, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các cá nhân có nhiều đóng góp 
trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 
 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là việc thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để làm động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển. 

Cán bộ và Nhân dân xã Hải Long cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Do đó mỗi người dân cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp trong Nhân dân. 

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ
 

Đối với lực lượng Công an cần tiếp tục tốt công tác tham mưu triển khai mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai các chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, có 2 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Tác giả: Văn Thiện
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu