Khi Nhân dân đồng lòng, chung sức

Cùng với Nhân dân cả nước hướng về Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2023), tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã được tổ chức trang trọng, thiết thực và ý nghĩa. Người dân từ thành thị, đến nông thôn, miền núi đến miền xuôi, từ người già đến các cháu học sinh đã đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Ngày hội một cách vui tươi, sôi nổi, tạo được không khí phấn khởi, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”. Chính vì vậy, lực lượng CAND trong suốt chặng đường 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân; đề cao vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an Thanh Hoá luôn phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh dự chung vui, phát biểu chỉ đạo với cán bộ và Nhân dân tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa

Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới, sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư và được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác của địa phương, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”; xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,vv.. góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 05/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ ngày 19/4/2023 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023” để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp thôn, bản, khu phố. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 138 và lực lượng Công an các cấp huyện đã ban hành 1.014 văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, lựa chọn 1.106 đơn vị tổ chức điểm (bao gồm: 2 đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh; 42 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; 25 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; 1.037 đơn vị cấp thôn, bản, khu phố). Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép tổ chức diễn đàn “Công an xã, phường, thị trấn lắng nghe ý kiến Nhân dân” thu hút hàng trăm nghìn đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia

Cùng với việc tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân

Dự và chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân không chỉ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà còn trong nhiều việc, nhiều phong trào thi đua yêu nước khác. “Một giọt nước không thể làm nên đại dương, một viên gạch không thể làm nên một bức tường, một nốt nhạc không thể làm nên một ca khúc”. Được chứng kiến sự tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân phường An Hưng, ai cũng hướng về cộng đồng, một người vì mọi người, tôi rất mừng, đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của Nhân dân. Chúng ta đang có một cuộc sống yên bình như thế này không phải bỗng nhiên mà có được, đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân. “Bà con, cô bác, mỗi người dân chúng ta tiếp tục xác định, phát huy trách nhiệm của mình để đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Thực sự là Ngày hội của toàn dân

Xác định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ và có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được quan tâm

Năm 2023, với sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” một cách chu đáo, trang trọng và tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động ý nghĩa bao gồm cả phần lễ và phần hội. Trong đó, phần Lễ với các hoạt động ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; tổng kết, giao lưu, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào; tổ chức kết hợp Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” để tranh thủ những ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân đối với các hoạt động của lực lượng công an. Phần Hội được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khu dân cư, cơ sở giáo dục, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tổ chức gian hàng 0 đồng cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn…

Trước, trong và sau Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, các đơn vị Công an trong tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu tổ chức các nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào. 100% các đơn vị đều tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu bóng đá, bóng bàn, bóng chuyên hơi, bóng chuyền da, kéo co, cầu lông, dân vũ, ném còn… với 2.279 đội, 10.308 người tham gia; 3.608 tiết mục văn hóa văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ với 23.495 diễn viên không chuyên là cán bộ, Nhân dân biểu diễn, thu hút gần 260 nghìn lượt người xem; 31 đơn vị tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, thi Tuyên truyền viên giỏi với 1.854 người tham gia; 10 đơn vị tổ chức khám bệnh miễn phí cho 1.984 người dân.

Các đơn vị Công an cơ sở đã lồng ghép việc tổ chức thu nhận cấp mới và cấp đổi căn cước công dân gắn chíp cho 19.101 công dân; hướng dẫn và cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 1 cho 10.0479 trường hợp, mức 2 cho 236.653 trường hợp. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, công tác thiện nguyện, thăm khám, cấp phát thuốc cho Nhân dân với tổng kinh phí dành cho các hoạt động này trên 7 tỉ đồng; đề nghị các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen cho 1.804 tập thể, 2.326 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với tổng kinh phí khen thưởng gần 2 tỉ đồng. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 1.282 buổi cho 103.128 người tham gia; 49.150 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; 36.134 lượt tuyên truyền lưu động; in ấn 10.774 thông báo, tờ rơi; kẻ vẽ 3.318 khẩu hiệu, pano, băng zôn; đăng tải trên zalo, facebook 4.997 lượt tin bài; phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đăng tải, phát sóng 379 lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tạo nên khí thế sôi nổi, thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an phối hợp với địa phương tổ chức phiên chợ “0 đồng” hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho người dân

Bà Trịnh Thị Thuyết (73 tuổi) ở Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân đã rất phấn khởi khi tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở bản Mạ. Vừa được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, vừa được thăm khám bệnh, nhận những phần quà miễn phí bà rất vui cho biết: Cũng lâu lắm rồi tôi mới được hòa mình vào các hoạt động vui vẻ, ý nghĩa như thế này! Chúng tôi được uống rượu cần, được nhảy sạp, được xem những tiết mục Khua luống, đánh cồng, chiêng rất hay; mọi người thì ăn mặc đẹp, váy áo sặc sỡ… thực sự giống như Tết vậy!

Lan tỏa nhiều cách làm hay

Một trong những dấu ấn quan trọng và nổi bật nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây, đó là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, trên toàn tỉnh đã đang duy trì có hiệu quả 31 loại mô hình với 593 mô hình. Trong đó, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan toả, hiệu quả cao, được chỉ đạo nhân rộng, như mô hình: “Công nhân môi trường - Chiến sĩ tuần tra”, “Doanh nhân với ANTT”, “Camera với ANTT”, “3 trên 1”, “Xóm đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, “Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm”,vv.. Ở nhiều nơi, bà con còn tự nguyện góp tiền mua trang thiết bị, góp công, góp sức cùng với lực lượng chức năng duy trì hoạt động của các mô hình, như: đóng góp tiền lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng, hệ thống camera an ninh, phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân và phòng ngừa tội phạm.  

Nhân dân vui mừng, phấn khởi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ -thể dục, thể thao

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo, giao chỉ tiêu, hướng dẫn Công an các đơn vị cơ sở hoàn thiện hồ sơ và tổ chức ra mắt 94 mô hình; trong dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã tổ chức sơ kết 11 mô hình tự quản về ANTT và ra mắt 42 mô hình mới... Trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền và tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở như: mô hình “Nhóm zalo giữa Trưởng Công an xã với cán bộ và Nhân dân, Cựu chiến binh tham gia bảo đảm ANTT”, “Người uy tín tham gia bảo đảm ANTT”, “Camera giám sát”, “ánh sáng an ninh”…

Ngày hội còn là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, khích lệ, động viên Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra các vụ án, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong dịp tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 27/27 đơn vị Công an cấp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, cảm hóa giáo dục pháp luật với trên 5.000 thanh thiếu niên hư và người có nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia; phát hiện, thu hồi 7.000 lá cờ Đảng không đúng quy định; phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học thu nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, các loại thuốc lá điện tử mà các em học sinh mang theo khi đi học, góp phần phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn, giảm thiểu nguyên nhân phát sinh, trẻ hóa tội phạm; điều tra, truy xét bắt giữ, khởi tố nhiều vụ án hình sự...

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Nhân dân dàn dựng, biểu diễn

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”; “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”; khi Nhân dân “Đồng lòng, chung sức” thì không có việc gì khó, không có việc gì là không thể làm được. Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9; 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ ANTQ nói riêng. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tác giả: Đình Hợp
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu