Huyện Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo

Chiều 05/7/2024, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo.

Thọ Xuân là một trong những huyện có đông đồng bào tôn giáo. Trong đó, đạo Công giáo có gần 26.000 giáo dân, sinh sống tại 21/30 xã, thị trấn; Phật giáo có trên 5.000 tăng ni, phật tử, sinh sống tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn; có 2 hệ phái đạo Tin lành với 40 tín đồ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và vai trò của đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo huyện Thọ Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm tốt ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo ngày càng được cải thiện; nhiều xứ đạo, họ đạo, chức sắc, tín đồ trở thành điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen

Xác định công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào tôn giáo, Công an huyện Thọ Xuân đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 09 với việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; thường xuyên sơ kết, tổng kết, biểu dương các điển hình tiên tiến.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen

Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo trong 10 năm qua trên địa bàn huyện đã được xây dựng, duy trì và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của đồng bào các tôn giáo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như các mô hình “Camera với an ninh, trật tự”, “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, các hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP...

Những kết quả trên đã khẳng định chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào, trân trọng, ghi nhận công lao, đóng góp của đồng bào các tôn giáo trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo ở một số địa phương còn có mặt hạn chế, phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, nội dung thiếu sức lôi cuốn quần chúng tín đồ tự giác tham gia; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể quần chúng vùng đồng bào có đạo có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thọ xuân đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện Chỉ thị số 09.

Tác giả: Đình Hợp
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu