Hiệu quả mô hình dòng họ “Nguyễn Đình tự quản về ANTT”

Minh Lộc là một trong 5 xã ven biển của huyện Hậu Lộc. Những năm trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều diễn biến phức tạp...

Với phương châm “ổn định để phát triển”, những năm qua Công an xã Minh Lộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo về ANTT xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp công tác bảo đảm ANTT, xây dựng và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó việc tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” đã và đang phát huy hiệu quả. 

Nguyễn Đình là một trong những dòng họ có truyền thống lâu đời ở xã Minh Lộc. Với 378 hộ, hơn 1.000 khẩu, sinh sống ở 5 xã của huyện Hậu Lộc, nhưng tập trung đông nhất vẫn là ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc. Năm 2012, thực hiện chủ trương của xã, dòng họ Nguyễn Đình đã tiến hành xây dựng mô hình “Dòng họ Nguyễn Đình tự quản về ANTT”. Sau 10 năm xây dựng với những nỗ lực và cách làm hay, sáng tạo, dòng họ Nguyễn Đình đã tập hợp và phát huy được vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong dòng họ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đóng góp nhiều vào công tác bảo đảm bảo ANTT, giữ gìn sự đoàn kết, keo sơn với Nhân dân trong làng, trong xã. 

Ông Nguyễn Đình Khoan, Trưởng dòng họ Nguyễn Đình cho biết: “Từ khi mô hình dòng họ tự quản về ANTT đi vào cuộc sống, nhận thức của con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình đã thay đổi rõ rệt, các thành viên trong dòng họ đã có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa và giáo dục người lầm lỗi; mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ dòng họ đều được hòa giải kịp thời. Phát hiện thấy có con em nào vi phạm pháp luật hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ban quản tộc sẽ gặp gỡ động viên, khuyên nhủ, cam kết với dòng họ sẽ không tái phạm. Đặc biệt, các thành viên trong các dòng họ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, hăng hái lao động, sản xuất, đời sống kinh tế của từng gia đình trong dòng họ có nhiều khởi sắc".

 Công an xã Minh Lộc gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật với dòng họ Nguyễn Đình

Để có được kết quả đó, ngay từ khi đăng ký xây dựng mô hình tự quản về ANTT, dòng họ Nguyễn Đình đã xây dựng Quy ước thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi gia đình và cá nhân dòng họ. Trong đó, phân công cho các thành viên trong ban quản tộc, các chi trưởng, nhánh trưởng phụ trách từng tổ dân cư trong dòng họ. Hằng tháng vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch, ban quản tộc, chi trưởng, nhánh trưởng gặp gỡ trao đổi về tình hình đời sống các hộ dân trong từng chi.Thông qua hoạt động của mô hình, để tổ chức tuyên truyền,vận động các thành viên trong dòng họ và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương và hương ước của dòng họ, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa gắn với khu dân cư an toàn về ANTT.

Với những cách làm đó, dòng họ tự quản, tự bảo vệ về ANTT của dòng họ Nguyễn Đình đã được các ban, ngành đánh giá cao và hàng năm được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thượng úy Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Minh Lộc cho biết: mô hình dòng họ “Nguyễn Đình tự quản về ANTT” đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị, phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc, mâu thuẫn trong Nhân dân, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.  Trong thời gian tới, Công an  xã sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả góp phần bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương../.  

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu