Công an TP. Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho 750 cán bộ, chiến sĩ

Trong tuần qua, Công an TP. Thanh Hóa tổ chức 3 lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 750 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã trên địa bàn thành phố...

Công an TP. Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho 750 cán bộ, chiến sĩ

Tại các lớp tập huấn, CBCS Công an thành phố đã được nghe tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; thực trạng tình hình và nguyên nhân xảy ra các vụ cháy trong thời gian gần đây; nội dung một số văn bản về công tác PCCC và CNCH. Đồng thời tham gia thực hành, hướng dẫn một số biện pháp phòng cháy tại hộ gia đình, khu dân cư; cách xử lý sự cố cháy, nổ; kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy; cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy, CNCH thông thường (bình chữa cháy xách tay; chăn chiên chữa cháy; lăng, vòi chữa cháy; mặt nạ phòng độc,…); thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay. 

Công an TP. Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho 750 cán bộ, chiến sĩ

Lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH được tổ chức định kỳ hằng năm, qua đó góp phần nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Thanh Hóa. Để mỗi chiến sĩ Công an là một tuyên truyền viên trong thực hiện công tác PCCC tại gia đình; phát huy kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền PCCC và CNCH tại cơ quan, địa phương nơi công tác từ đó xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng sâu rộng./.

Tác giả: Minh Phương – Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu