Công an phường An Hưng ra mắt mô hình  “Dân vận khéo”

 Chiều 29/8/2023, Công an phường An Hưng, TP Thanh Hóa đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình Dân vận khéo “CBCS Công an phường An Hưng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự công cộng và văn minh đô thị”.

Mô hình Dân vận khéo của Công an phường An Hưng gồm 7 thành viên, có nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT, các quy định của pháp luật về trật tự công công, trật tự đô thị… phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, nâng cao ý thức đấu tranh tố giác tội phạm ở khu dân cư… 

 
Công an phường An Hưng ra mắt mô hình “Dân vận khéo”


Với mục tiêu xây dựng mô hình thực sự trở thành nòng cốt, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên toàn phường, xây dựng địa bàn an toàn ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mô hình hoạt động trên nền tảng huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân, từ đó hình thành thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng mỗi công dân phường An Hưng trở thành những công dân ưu tú trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương, là nhân tố điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Việc ra mắt mô hình Dân vận khéo trong công tác phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật của Công an phường An Hưng góp phần xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, tiến tới xây dựng thành công phường An Hưng kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị./.                                                           

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu