Công an huyện Thường Xuân xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thường Xuân có 158 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó có 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 29 cơ sở kinh doanh karaoke; 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage; 86 cơ sở kinh doanh dịch vụ khí dầu hoá lỏng (san chiết gas)...

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT, từ đầu năm 202đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là chủ các cơ sở nghề kinh doanh có điều kiện chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật.

Công an xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân tuyên truyền, kiểm tra công tác bảo dảm an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh

Riêng Công an huyện Thường Xuân đã tập trung rà soát, phân loại, đánh giá và tổ chức kiểm tra, hướng dẫnquản lý chặt chẽ các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác kiểm tra đột xuất và định kỳ việc chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh, Công an huyện Thường Xuân đã phát hiện, xử lý 11 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước hơn 60 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu là: Tài sản cầm cố để không đúng nơi đăng ký; các cơ sở Karaoke vi phạm các quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện; san chiết gas trái phép. 

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra và tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn PCCC, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 65 cơ sở vi phạm về PCCC, phạt tiền gần 36 triệu đồng./. 

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu