Hội nghị giao ban công tác đảng và công tác chính trị trong CAND 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 22/6/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị CAND 6 tháng đầu năm. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị dự và chủ trì Hội nghị...

Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ đầu cầu Bộ Công an đếm Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ trợ lý xây dựng lực lượng các phòng; thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tham dự hội nghị.....

 Hội nghị tại điểm cầu Công an Thanh Hóa

Trong báo cáo nêu rõ trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương. Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng của lực lượng CAND đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình; trong đó đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tham mưu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND.

Đặc biệt, đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND; làm rất tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; tuyên truyền về lực lượng Công an xã, về Đề án ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư.., góp phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng CAND, động viên CBCS phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng Nhân dân. Qua đó, nhận thức chính trị, tính chính quy, kỷ cương, kỷ luật, văn hóa ứng xử của CBCS Công an được nâng cao, góp phần tích cực vào thành tích chung của lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu; tiếp tục đổi mới công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng văn hóa của CBCS, tăng cường rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong, lề lối làm việc; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, coi trọng danh dự, giữ gìn uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an đối với Nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CAND; việc chấp hành điều lệnh CAND, quy trình, chế độ công tác, tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc chính quy, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của CBCS Công an./.

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến