Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Chiều 29/3/2022, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Công an với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các nội dung chương trình đều được triển khai và tổ chức thực hiện cả về chiều sâu và bề rộng; mỗi cấp đều cụ thể hóa thành những nội dung sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, mỗi phong trào sáng tạo, ngày càng tích lỹ nhiều kinh nghiệm quý báu, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

 
Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo các kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên nêu rõ: Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các đơn vị liên quan và sự ủng hộ nhiệt tình, mạnh mẽ của Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Công an tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã làm tốt chức năng tham mưu với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp tổ chức hơn 40.000 buổi tuyên truyền với hơn 1,2 triệu lượt người tham gia, kẻ vẽ và treo hơn 17.000 băng zôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền, đăng tải gần 2.000 lượt tin, bài phóng sự, bản tin, biên soạn hơn 15.000 tài liệu phục vụ tuyên truyền.

Cùng với đó, công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, dân vận khéo trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng Khu dân cư an toàn về ANTT cũng phát huy hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 76 loại mô hình đã và đang hoạt động và phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở, điển hình như: mô hình “Camera với ANTT”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ ANTT thôn bản’; “Kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới”; “tổ An ninh công nhân”, “Liên kết đảm bào ANTT vùng giáp ranh”, “Công trường tự quản về ANTT”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được; nêu lên một số hạn chế, tồn tại, thiếu sót, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022. 

 

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, sau khi phân tích và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới Công an, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tổ chức quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Bộ Công an và tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước; Tiếp tục rà soát, đánh giá nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT, tập trung đẩy mạnh phong trào bào vệ ANTQ ở các địa bàn tôn giáo, dân tộc, địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT; tổ chức phát động phong trào toàn dân thi đua thực hiện “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội Đại đoàn kết”, trong đó lực lượng công an là nòng cốt phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT./.

Tác giả: Mai Hà
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến