Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Sáng 08/6/2022, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 cho 202 đồng chí là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban kiểm tra các đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an cấp huyện; cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc và cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng Công an Thanh Hóa đã được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong đó tập trung vào 7 chuyên đề chính gồm: Những vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong CAND; Kỹ năng thẩm tra, xác minh trong Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chấy lượng công tác nắm tình hình của cán bộ kiểm tra các cấp trong Công an Thanh Hóa và một số Quy trình, biểu mẫu và tình huống cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ Công an cấp huyện. Theo kế hoạch, sau lớp bồi dưỡng này, các Đảng bộ Công an cấp huyện căn cứ tình hình thực tế sẽ tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hình kỷ luật cho các đồng chí là bí thi các chi bộ trực thuộc và bí thư chi bộ Công an cấp xã trên địa bàn./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu