Đảng uỷ Công an Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 11/8/2022, Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”cho hơn 1.100 đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công an Thanh Hóa. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh; Đội trưởng, Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng các đơn vị Công an trong tỉnh… tham dự Hội nghị.

Trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản trong các Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là một Nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển.
Hội nghị cũng được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ trình bầy dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Nghị quyết 12, trong đó xác định rõ 3 mục đích, yêu cầu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời phân công trách nhiệm cho các đơn vị chức năng, căn cứ vào lĩnh vực, nhiệm vụ của mình chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án thành phần. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và thể hiện sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 12 là sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND, đồng thời cũng xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Đây cũng là cơ hội để lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
 
Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng và các đơn vị cần phản tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết cũng như các Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Công an tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm trong toàn lực lượng.
Ngay sau Hội nghị này, các đơn vị chức năng cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, hoàn thiện nội dung các Đề án thành phần bảo đảm tính liên thông và tiến độ đề ra. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng ủy Công an cấp huyện. Riêng Công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12, bảo đảm huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12, lực lượng Công an Thanh Hóa cần phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, có kế hoạch, lộ trình phù hợp đối với từng đơn vị, địa phương. Cần phải tham mưu, phát huy cho được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Xác định mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị cần phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Nghị quyết 12 đã đề ra./.

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu