Công an tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Xây dựng lực lượng, Hậu cần – Kỹ thuật năm 2020

Chiều 5/1/2020,Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề Xây dựng lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật năm 2020.Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị...

Báo cáo tổng kết công tác XDLL, Hậu cần – Kỹ thuật năm 2019 nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật  đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy đã được củng cố, kiện toàn theo mô hình tổ chức mới; công an cấp huyện và và lực lượng trực tiếp chiến đấu tiếp tục được tăng cường cả về số lượng, chất lượng. Vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị được nâng lên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên được chú trọng và tăng cường; kỷ luật, kỷ cương nội bộ có chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua vì ANTQ được phát động sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công an Thanh Hóa trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ thêm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những  khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, XDLL, hậu cần kỹ thuật.v.v.

 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Chuyên đề công tác XDLL, Hậu cần - Kỹ thuật, là một trong những chuyên đề công tác trọng tâm, luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những giải pháp kịp thời. Đồng chí cũng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và đóng góp không nhỏ của lực lượng làm công tác XDLL, Hậu cần- Kỹ thuật trong năm 2019.

 

Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Giám đốc chỉ đạo: Trong năm 2020, lực lượng xây dựng XDLL, Hậu cần- Kỹ thuật cần phải xác định rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp và nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong đó: cần phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Bộ Công an về  đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò người đứng đầu cấp ủy  các đảng bộ, chi bộ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tự kiểm tra giám sát các hoạt động của Đảng ở các đảng bộ, chi bộ và đối với các đảng viên, góp phần phòng ngừa các sai phạm.

 

Về công tác chính trị tư tưởng, đồng chí Giám đốc chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trong toàn lực lượng, trong đó, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong CBCS. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích. Các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ năm 2020 – 2025.

 

 Về công tác tổ chức cán bộ cần phải rà soát đội ngũ cán bộ, bố trí biên chế, mô hình tổ chức cấp đội, đánh giá rà soát  nguồn bổ sung quy hoạch đảm bảo đúng số lượng, chất lượng; sắp xếp, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đề án bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh ở công an xã, thị trấn. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Về công tác hậu cần - kỹ thuật cần phải hoàn thiện quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm việc, trọng tâm là cải tạo, sửa chữa, xây mới  nơi làm việc của xã, thị trấn; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, các trang thiết bị, vật tư tránh hư hỏng, thất thoát; thực hiện việc đầu tư theo nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý, đúng kế hoạch, định mức theo quy định đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, XDLL và đời sống của CBCS. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong CBCS./.

Tác giả: Mai Hà
Tin liên quan