Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách năm 2022

Thực hiện Thông tư số 32 ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã và Kế hoạch số 37 ngày 14/2/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, từ nay đến hết tháng 4/2022 Công an tỉnh sẽ mở 5 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh…

Mục đích của việc bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ là nhằm trang bị cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; biết tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết và xử lý những vụ việc xảy ra ở cơ sở theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó từng bước nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an Thanh Hóa tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách năm 2022Nhãn

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 1.244 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, lực lượng Công an xã bán chuyên trách sẽ được nghiên cứu, học tập 6 chuyên đề cơ bản về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, gồm: Chuyên đề tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an xã; chuyên đề vấn đề an ninh nông thôn và Công an xã với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; chuyên đề công tác bảo vệ hiện trường; Chuyên đề công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chuyên đề tiêu chí về ANTT trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh gắn với thực hiện Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Quyết định số 510 của Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và chuyên đề báo cáo thực tế.

Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được các đồng chí báo cáo viên giải đáp những thắc mắc khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở; tổ chức thảo luận theo tổ, nhóm học tập. Kết thúc lớp huấn luyện, ban tổ chức lớp sẽ tổ chức cho các học viên viết bài thu hoạch để tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn nghiệp vụ./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến