Công an huyện Thường Xuân và Công ty TNHH mayt H&H Vina Green ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT

Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT trong doanh nghiệp FDI, chiều 05/11/2021, Công an huyện Thường Xuân và Công ty TNHH may H&H Vina Green đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT…

Công ty TNHH may H&H Green là doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân chính thức hoạt động từ tháng 02/2021 với hơn 1.100 công nhân. Nhằm xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên giữa doanh nghiệp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, công nhân công ty trong công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công an huyện Thường Xuân và Công ty TNHH may H&H Vina Green ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT

 

Theo đó, nội dung công tác phối hợp bao gồm: Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến ANTT, các vấn đề nổi cộm trong công nhân liên quan đến đình công, lãn công, tập trung đông người trái pháp luật...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp; phối hợp tổ chức lực lượng phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT tại doanh nghiệp; xây dựng các mô hình tổ, đội công nhân tự quản về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ đình công, nghỉ việc tập thể, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT tại công ty… 

Các tổ an ninh công nhân ký kết giao ước thi đua 

 

Quy chế phối hợp cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT và thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng đã được phân công. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo mô hình đã ra quyết định thành lập 3 “Tổ an ninh công nhân” với 32 thành viên là những công nhân, lao động, làm việc tại các phân xưởng sản xuất có khả năng tập hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trong phân xưởng. Đồng thời nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong công nhân góp phần ổn định tình hình ANTT, phòng ngừa đình công trái phép./.

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến