PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY.

Mạng xã hội là hệ thống những mối quan hệ giữa con người với nhau trên nền tảng internet với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia vào mạng xã hội gọi là cư dân mạng. Ở Việt Nam xuất hiện nhiều mạng xã hội, trong đó có một số mạng xã hội phổ biến, đó là Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Instagram,.… Phần lớn người sử dụng mạng xã hội là giới trẻ.

Có thể khẳng định rằng, những lợi ích mà mạng xã hội mang lại cho chúng ta hiện nay rất nhiều và tác động tích cực nếu chúng ta biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng xấu tới công việc, mối quan hệ cá nhân và cuộc sống của người sử dụng.

Hiện nay, trên in-tơ-nét và mạng xã hội có đủ loại thông tin, trong đó có không ít thông tin không có thật, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt nhằm phá hoại đất nước. Đáng mừng là đa số người đọc tỏ rõ sự bất bình, phản đối thì đáng tiếc vẫn còn số ít nhất là số trẻ thuộc độ tuổi thanh, thiếu niên nhẹ dạ cả tin, thậm chí hùa theo, vô tình “nối giáo cho giặc”.

- Bằng các hình thức khác nhau, các thế lực thù địch và đối tượng xấu dựng lên những câu chuyện “giả mà như thật” hoặc có một phần sự thật rồi “thêm mắm, thêm muối” để nói như thật, làm cho người tiếp nhận thông tin hiểu sai bản chất sự việc, suy diễn theo ý đồ xấu của họ. Lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của một số người dùng mạng xã hội, họ sử dụng công nghệ số để lắp ghép sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng khác; nhặt nhạnh, chắp nối một số tư liệu đã công bố, trích dẫn “đông, tây, kim, cổ”, tổng hợp các thông tin không thể kiểm chứng để bổ sung cho có vẻ xác thực, thêm thắt một số chi tiết mùi mẫn, nhằm tạo ra những sự kiện “giật gân”, gợi sự tò mò của người đọc hòng biến cái không có thật “trở thành có thật”.

Trước những vấn đề dư luận trong nước quan tâm, nhất là những nội dung mà Đảng và Nhà nước đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, như: công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng lãng phí, bảo vệ môi trường, tăng cường kỷ cương phép nước,… TLTĐ đăng tải các bài viết, hình ảnh xuyên tạc theo kiểu trên để nói xấu Đảng và Nhà nước, chế độ, kích động chống phá chủ nghĩa xã hội. Trên You Tube và một số blog, họ dựng lên những câu chuyện nhảm nhí về Đảng, ngụy tạo những thông tin để nói xấu cán bộ cấp cao, nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước ta, làm ra vẻ như nội bộ Đảng có “vấn đề”, “phe này, phái kia”, “tranh giành quyền lực và thanh trừng lẫn nhau” để gây hỏa mù dư luận, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ.

Không chỉ thế, họ còn tập hợp thông tin phản ánh các vụ việc tiêu cực trên báo chí, rồi nhào nặn lại một cách ác ý; cho ra đời các clip về những tiêu cực của cảnh sát giao thông, về ô nhiễm môi trường, hay dàn dựng các vụ xô xát giữa lực lượng chức năng với một số người quá khích,… để vu khống chính quyền, kích động tụ tập chống đối. Họ đẩy mạnh tuyên truyền tập hợp lực lượng, thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp dưới vỏ bọc là các tổ chức “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”,… đứng lên hô hào đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” ở Việt Nam. Họ kích động văn nghệ sĩ đòi “tự do” sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn học, văn nghệ. Mặt khác, họ công khai “đặt hàng” và “trả thù lao cao” cho các bài viết chống phá đất nước; khuyến khích thanh niên tham gia Facebook với luận điệu “Mỗi người viết là một nhà văn, nhà báo, một nhà tổ chức sự kiện và cũng là một tổng biên tập tự do thực sự”, v.v.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Công an Thanh Hóa trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới:

Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích, nhạy bén về công nghệ thông tin của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên công an Thanh Hóa được xác định là đầu mối quan trọng, lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn viên, thanh niên Công an Thanh Hóa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, theo cá nhân tôi Thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh cần:

Một là, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, phát huy bản lĩnh chính trị, tính chủ động, tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch như thông qua các chương trình thi trực tuyến, tọa đàm, đối thoại, phát triển mô hình câu lạc bộ,…

Nâng cao trách nhiệm, vai trò “nêu gương” của đội ngũ cán bộ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống Fanpage Facebook, Zalo của Đoàn Công an tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân.

Huy động 100% lực lượng đoàn viên thanh niên trong tham gia viết bài, bình luận phản bác các thông tin xấu độc; chia sẻ, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực đến cộng đồng mạng cũng như người thân, bạn bè, quần chúng nhân dân nơi đoàn viên cư trú.

Ba là, mỗi đoàn viên thanh niên phải thường xuyên bồi dưỡng chính trị tư tưởng, học tập nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, mạng xã hội, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của ngành, của đơn vị khi tham gia mạng xã hội.

Bốn là, nhiệm vụ của mỗi đoàn viên thanh niên khi tham gia công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch: (1) Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các tin, bài có nội dung xấu, độc, sai trái, thù địch; (2) Viết bài, bình luận đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; Chia sẻ, lan tỏa thông tin đến đông đảo người đọc; (3) Phát huy sức sáng tạo, đưa ra các ý kiến, tham mưu lãnh đạo đơn vị, BCH đoàn cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; (4) Sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân như một kênh tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác cho người thân, bạn bè, người thân, không để họ vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không nghe theo lời xúi dục, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời huy động người thân cùng tham gia công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc.

                                                  Hoàng Thị Hồng

 

 

 

Tác giả: Hoàng Thị Hồng
Nguồn: Phòng An ninh chính trị nội bộ
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu