Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý


Tác giả: Phòng PX03
Thăm dò ý kiến