Thông báo chủ trương tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về chủ trương tuyển chọn công dân vào công tác tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Cục Công nghệ thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo như sau:

Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu