KẾ HOẠCH Tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT tuần của Công an huyện Cẩm Thủy (Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020)

CÔNG AN HUYỆN CẨM THỦY

ĐỘI CSGT-TT-CĐ

Số: 01/KH-GTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

                    Cẩm Thủy, ngày 06 tháng 01 năm 2020.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/1/2020 đến 12 /01/2020)

 

Thực hiện Kế Hoạch số 42/KH - CACT - GTTT ngày 04/4/2019 của Công an huyện Cẩm Thủy.  về “ Thực hiện giải pháp bảo đảm TTATGT-TTCC trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh hóa ”. Kế Hoạch số 177/KH-CAT ngày 07/6/2019 của Giám Đốc công an tỉnh. và Điện mật số 435/TK ngày 17/9/2019 của Giám Đốc Công an tỉnh. Kế Hoạch số 148 /KH-CACT-GTTT ngày 14/10/2019 và Kế Hoạch số 169/KH-CACT ngày 10/12/2019 về vao điểm đảm bảo TTATGT-TTCC trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đội CSGT- TT công an huyện Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch tuần như sau:

NGÀY

TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦN TRA KIỂM SOÁT

Thứ 2

Ngày 06/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Các đường ra, vào mỏ khai thác cát, sỏi, đá …

 

Thứ 3

Ngày 07/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ khai thác cát, sỏi , đá …

 

Thứ 4

Ngày 08/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ khai thác cát, sỏi, đá …

Thứ 5

Ngày 09/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ cát, sỏi , đá …

 

Thứ 6

Ngày 10/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ cát, sỏi, đá …

 

Thứ 7

Ngày 11/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ cát, sỏi, đá …

CN

Ngày 12/01/2020

- Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Km516+500 đến Km533+600; QL217 phía Tây từ Km 37 đến Km 76; đường Ql217 cũ, mới (Thị trấn phong sơn, Cẩm Thủy); TL518, TL518B, TL523B, TL523C và 523E; đường liên xã Cẩm Liên, Cẩm Lương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tú, Cẩm Qúy, Cẩm Giang, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Phúc Do. Đường ra, vào mỏ cát, sỏi, đá …

         

* Nhiệm vụ của các tổ TTKS trên tuyến:

-  Tập trung lực lượng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ôtô và xe môtô:

 - Thiết bị ATKT không đảm bảo; không có giấy phép lái xe; không có sổ kiểm định; không có giấy đăng ký xe; chở hàng rời mà không có bạt che đậy để rơi vãi; quá kích thước chiều cao, chiều dài; cơi nới thành thùng; chở quá tải trọng.

- Người điều khiển xe môtô không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe;  không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự; xe không có gương chiếu hậu; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn…

- Căn cứ Vào tình hình thực tế đ/c đội trưởng báo cáo lãnh đạo có thể thay đổi thời gian, địa bàn, bố trí lực lượng cho phù hợp để TTKS xử lý các vi phạm TTATGT nổi cộm và đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động trên tuyến.

Ghi chú: yêu cầu CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy trình chế độ công tác theo  thông tư số 01,02/2016/TT-BCA ngày 04/01/2016  của bộ Công an, các Kế Hoach của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an huyện Cẩm Thủy, cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ không được rượt đuổi người vi phạm.