KẾ HOẠCH Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuần của Công an huyện Như Xuân (Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020)

CÔNG  AN HUYỆN NHƯ XUÂN

ĐỘI CSGT-TT-CĐ

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Số: 02/KHTT-CANX(CSGT)                            Như Xuân, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

--------------

 

         Thực hiện Kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện Như Xuân Kế hoạch số 01/KH-CANX ngày 04/02/2019 của Công an huyện Như Xuân về công tác của lực lượng CSGT; Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-CAT ngày 07/06/2019 của Công an Tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân xây dựng Kê hoạch số 79/KH-CANX ngày 14/06/2019 về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm; Căn cứ Kế hoạch số 284/KH-CAT-PV01 ngày 29/9/2019 của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Như Xuân xây dựng Kế hoạch số 111/KH-CANX ngày 11/10/2019 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Căn cứ kế hoạch số 344/KH-CAT-PV01 của Công an tỉnh ngày 26/11/2019, Công an huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch số 132/KH-CANX  ngày 12/12/2019 về Cao điểm bảo đảm trật an toàn giao thông, trật tự công cộng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Công an huyện Như Xuân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

       I. LỰC LƯỢNG:                                                                                 

      - Tổ 1 (06 đ/c): Vũ Ngọc Quang (TT); Đỗ Đình Hưng; Nguyễn Trung Công; Lương Văn Huấn; Nguyễn Quốc Đại ; Cao Văn Tuấn.

      - Tổ 2 (07 đ/c): Lương Xuân Hiếu (TT); Lê Thanh Hải; Đổng Văn Lộc; Lê Anh Tuấn;  Nguyễn Công Thiêm; Lê Đức Tuyên; Bùi Văn Huy.

          II. THỜI GIAN TTKS:

Tổ công tác

Thứ 2 (06/01/2020)

Thứ 3 (07/01/2020)

Thứ 4 (08/01/2020)

Thứ 5 (09/01/2020)

Thứ 6 (10/01/2020)

Thứ 7 (11/01/2020)

C.Nhật (12/01/2020)

Tổ 1

08h00-11h00

13h00-18h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

Tổ 2

08h00-11h00

13h00-18h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

7h00-11h00

13h00-17h00

        III. NHIỆM VỤ, ĐỊA BÀN, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT

        Các Tổ 1, 2, TTKS lưu động kết hợp với kiểm soát tại một điểm không quá 60 phút (Trừ trường hợp đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo), sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ. Trong đó tập trung kiểm soát, xử lý các vi phạm nổi cộm như: Xe ôtô chở hàng quá tải, chở hàng quá khổ quy định ...; người điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn,  không có GPLX và các hành vi khác gây mất TTATGT.

        Chú ý: Các tổ công tác chỉ xử lý xe ôtô vi phạm trên tuyến theo Quyết định số 1456/QĐ-CAT-PC67 ngày 11/9/2016 về việc phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa.

         - Tổ 1: Sử dụng xe mô tô mang BKS 36A1-000.79; xe ô tô mang BKS 36B-1436, máy đo chuyên dụng nồng độ cồn, cân tải trọng xách tay TTKS - XLVP tuyến QL Hồ Chí Minh Km 586 đến 608;  Tuyến liên xã, liên thôn Yên Cát - Cát Tân - Cát Vân - Thanh Xuân - Thanh Sơn- Thanh Quân; tuyến QL 45 đoạn qua TT Yên Cát; Tuyến đi qua địa bàn thị trấn Yên Cát (Phối hợp với lực lượng Công an Thị trấn Yên Cát đảm bảo trật tự công cộng trong khu vực Thị Trấn Yên Cát), tuyến TL 514 đoạn qua xã Thượng Ninh, Các tuyến đường liên xã Thượng Ninh, tuyến liên xã, liên thôn Tân Bình-Bình Lương.                                                                                                         - Tổ 2: Sử dụng xe Ô tô mang BKS 36A-007.98; xe mô tô mang BKS 36A1-001.56 máy đo chuyên dụng nồng độ cồn, cân tải trọng xách tay TTKS-XLVP tuyến đường Hồ Chí Minh Km 608 đến 631, tuyến QL Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua địa phận xã Xuân Bình, Bãi Trành; tuyến đường liên xã, liên thôn Xuân Hòa; Xuân Bình; Bãi Trành; tuyến 520B Hóa Quỳ - Thanh Quân.

- Phụ trách chung đ/c Đội trưởng: Lê Quảng Hùng.

       IV. TẠI TRỤ SỞ ĐỘI

         - Tổ XLVP (01 đ/c): Bùi Văn An;

         - Tổ ĐKPT (01 đ/c): Đinh Thị Thùy Dung.

 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

 

Đã ký

 

Đại tá Lê Hải Đăng

ĐỘI TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trung tá Lê Quảng Hùng