KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT (Từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020)

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

TRẠM CSGT QUẢNG XƯƠNG

--------------------------

Số: 02/2020/KH-TrQX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------

                                           Thanh Hóa, ngày 05 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 06/01/2020 dến ngày 12/01/2020)

---------------------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH ngày 29/9/2019, Kế hoạch số 326/KH ngày 15/11/2019 của Giám đốc Công an tỉnh, Kế hoạch số 5335/KH-C08-P1 ngày 22/11/2019 của Cục C08; Kế hoạch số 1437/KH-PC08 ngày 09/12/2019, Kế hoạch số 1203/KH-PC08 ngày 06/10/2019, Phương án 1138/PA-PC08 ngày 12/10/2019 và Kế hoạch số 1333/KH ngày 20/11/2019 của Lãnh đạo phòng về cao điểm bảo đảm an ninh, trât tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trạm CSGT Quảng Xương xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến QL1A, như sau: 

1. Bố trí lực lượng:

- Tổ 1 (04 đ/c): Khiêm – TT, N.Anh, Thanh-TBKT, N.Sơn-lái xe.

- Tổ 4 (04 đ/c): Q.Thắng – TT, P.Tuân, Đông-TBKT, Q.Hoàng-lái xe.

- Tổ 2 (04 đ/c): Thịnh – TT, Chính, X.Sơn-TBKT, N.Tuấn -lái xe.

- Tổ 5 (04 đ/c):  Tường – TT, Hải, L.Tuân-TBKT, T.Anh-lái xe.

- Tổ 3 (04 đ/c): Dũng - TT, ChungB, Giáp-TBKT, Minh - lái xe

- Tổ 6 (04 đ/c): Qúy – TT, N.Hoàng, Đ.Sơn-TBKT, Quân - lái xe.

- Tổ 7 (Cân ngày): Cường – TT, Đ.Thắng-TBKT, H.Khanh - lái xe

Tổ 8 (Cân đêm): Tưởng-TT, Đức, ThànhB-TBKT, An - lái xe.

- Tổ 9 (QT lưu động): ChungA – TT, X.Hùng, Hai -TBKT, D.Sơn - lái xe

* Tăng cường tổ đặc biệt XLVP của PC08: đ/c L.Tuấn, Linh.

* Tổ Tổng hợp: Đ/c V. Hùng;  * Tổ XLVP: ThànhA – TT, Thủy, Hằng, Trang.

* Phối hợp CA huyện: Quảng Xương: đ/c Tú.

* Phối hợp liên ngành (Trạm kiểm dịch động vật): Trạm Bỉm Sơn: đ/c Thông – TT, Giang, Hùng; Trạm Tĩnh Gia: đ/c Kiên – TT, Thành, Thương.

    

            2. Tuyến, địa bàn, thời gian, phương thức, phương tiện, TBKT tuần tra, kiểm soát:

               Nội dung

Ngày, tháng

Tổ TTKS.

Thời gian

TTKS công khai

Sử dụng PT, TBKT nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ

Nhiệm vụ

Thứ hai

Ngày 06/01/2020

Tổ 1: 6h-14h

Tổ2: 14h-22h

Tổ 3: 22h-6h

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

- Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

 

Thứ hai

Ngày 06/01/2020

 

Tổ 4: 6h-14h

Tổ5: 14h-22h

Tổ 6: 22h-6h

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

.

 

Thứ ba

Ngày 07/01/2020

 

 

 

Tổ 1: 22h-6h

Tổ2: 06h-14h

Tổ3: 14h-22h

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

Tổ 4: 22h-6h

Tổ5: 06h-14h

Tổ6: 14h-22h

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ....

Thứ ba

Ngày 07/01/2020

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Thứ tư

Ngày 08/01/2020

 

Tổ1: 14h-22h

Tổ2: 22h-06h

Tổ3: 06h-14h

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

Tổ4: 14h-22h

Tổ5: 22h-06h

Tổ6: 06h-14h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79., mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

Thứ tư

Ngày 08/01/2020

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Thứ Năm

Ngày 09/01/2020

 

Tổ 1: 6h-14h

Tổ2: 14h-22h

Tổ 3: 22h-6h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

 

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

Tổ 4: 6h-14h

Tổ5: 14h-22h

Tổ 6: 22h-6h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

 

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

 

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 10/01/2020

 

 

Tổ 1: 22h-6h

Tổ2: 06h-14h

Tổ3: 14h-22h

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

 

Tổ 4: 22h-6h

Tổ5: 06h-14h

Tổ6: 14h-22h

 

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

 

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

Thứ Bảy

Ngày 11/01/2020

 

Tổ 1: 6h-14h

Tổ2: 14h-22h

Tổ 3: 22h-6h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày 11/01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ4: 14h-22h

Tổ5: 22h-06h

Tổ6: 06h-14h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

19h30- 03h30

 

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

Chủ nhật

Ngày 12/01/2020

 

Tổ 1: 6h-14h

Tổ2: 14h-22h

Tổ 3: 22h-6h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL1A từ Km285+450 đến Km335 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km293, km299, km307) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...

Xe Ô tô 36A-007.36, mô tô 36A1-001.36; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT...

 

Tổ 4: 6h-14h

Tổ5: 14h-22h

Tổ 6: 22h-6h

 

 

- Tuần tra cơ động trên tuyến QL 1A từ Km335 đến Km383 xử lý các vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi vi phạm  nồng độ cồn, quá tốc độ, tránh vượt, dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông, xe hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... kết hợp kiểm soát tại một điểm (km347, km362+300, km380) xử lý theo chuyên đề VP tốc độ, nồng độ cồn, quá tải, quá kích thước thành thùng...  

- Xe ôtô 36A-001.79, mô tô 36A1-001.37; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Chủ nhật

Ngày 12/01/2020

 

Tổ 7:

07h-11h, 14h-18h

Tổ 8:

18h30- 01h00

 

- Kiểm soát tại Trạm CSGT km335 QL1A, xử lý vi phạm theo chuyên đề: quá tải, cơi nới thành thùng, quá tốc độ, nồng độ cồn, xe hết niên hạn sử dụng, không có hoặc hết hạn kiểm định ATKT và BVMT... 

 

- Xe Ôtô 36A-002.39, xe mô tô 36A1-001.00, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

 

 

Tổ 9

- Tuần tra cơ động trên tuyến Qlộ 1A từ Km285+450 đến Km335 đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc GT, kết hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có hoặc hết hạn kiểm định và chuyên đề quá tải, quá kích thước....

- Thời gian: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng, Trạm trưởng.

- Xe Ôtô 36A-007.89, xe mô tô 36A1-001.26, trạm cân điện tử; gậy chỉ huy GT, còi, bộ đàm, súng bắn đạn cao su, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, áo phản quang... và biên bản VPHC, biên bản, quyết định tạm giữ PT ...

3. Nhiệm vụ của Tổ Tổng hợp, XLVP và CBCS phối hợp công an huyện và liên ngành:

- Tổ Tổng hợp: Giúp chỉ huy trạm xây dựng báo cáo định kỳ, các văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo phòng trong công tác đảm bảo TTATGT, kiểm tra điều lệnh CAND tại đơn vị, quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật; Đ/c Định, Hiền: bảo vệ, quản lý doanh trại, chăm lo đời sống CBCS...

- Tổ XLVP tại đơn vị: Tiếp dân, giải quyết các thủ tục xử lý vi phạm về TTATGT tại đơn vị.

- Phối hợp CA huyện Quảng Xương: Tập trung xử lý VP người điều khiển xe ôtô đậu, đỗ không đúng nơi quy định và các vi phạm về TTATGT của người điều khiển xe mô tô trên tuyến QL1A, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng và nồng độ cồn trên các tuyến đường do Công an huyện quản lý.

- Tổ phối hợp liên ngành: Thường trực 24/24 phối hợp liên ngành kiểm soát dịch động vật của các phương tiện vận chuyển trên tuyến QL1A.

- Đi học: Đ/c Hường (từ 22/11/2019 - 19/1/2020); 

4. Thực hiện các yêu cầu khác của Lãnh đạo phòng:

Ngoài nhiệm vụ cụ thể nêu trên, Lãnh đạo phòng điều động CBCS tham gia các nhiệm vụ đột xuất như: Phối hợp đảm bảo TTATGT trên tuyến, phân luồng, chống ùn tắc giao thông; Giải quyết các vụ va chạm giao thông, phối hợp giải quyết tai nạn giao thông; đấu tranh phòng chống tội phạm, gian lận thương mại hoạt động trên tuyến; tham gia dẫn đoàn...

*CBCS được giao nhiệm vụ chấp hành nghiêm túc Điều Lệnh CAND, Quy trình TTKS giao thông và các quy định của đơn vị, mọi tình hình liên quan phải báo cáo kịp thời đến Lãnh đạo phòng và Trạm trưởng.

TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Đại tá  Lê Văn Chiến

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Thiếu tá Trịnh Xuân Tùng

TRẠM TRƯỞNG

Đã ký

Trung tá Tống Thành Văn