KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của CSGT-TT-CĐ Công an TX Bỉm Sơn (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

 

Tin liên quan